در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد کارشکنی‌ها و دشمنی‌های کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم که برخی از این دشمنی‌ها و کارشکنی‌ها واکنش صریح و قاطعنامه مقام معظم رهبری را در پی داشته است.

در نوشتار پیش رو به برخی از نمونه‌های آنها اشاره می‌شود:

 1- عقب‌نشینی غرب در قضیه میکونوس پس از نهیب رهبر معظم انقلاب
 2- شکست سیاست غرب پس از موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب درباره مسائل هسته‌ای
 3- ترس غرب پس از ترسیم خطوط قرمز موشکی ایران توسط رهبر معظم انقلاب
 4- هشدار ولی امر مسلمین جهان به اسرائیل درمورد تهاجم نظامی به ایران و عقب‌نشینی اسرائیل
 5- عقب‌نشینی غرب از موضع بازرسی از مراکز نظامی پس از نهیب رهبر معظم انقلاب اسلامی
 6- عقب‌نشینی غرب در پی موضع مقتدر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سوریه
 7- عقب‌نشینی فوری آمریکا از تهدید نظامی پس از نهیب رهبر معظم انقلاب
 8- عقب‌نشینی عربستان پس از نهیب مقام معظم رهبری

بررسی هر کدادم از این موارد در نوشتارهای آینده خواهد آمد